RSS Feed

Spotkanie komitetu redakcyjnego

14 grudnia 2019 by admin

Na kolejnym z zebrań grona redaktorów Rocznika Ziemi Sarnackiej, które odbyło się dzisiaj w bibliotece, ustaliliśmy niemal cały skład 3 numeru. W przygotowaniu jest 11 artykułów do Rocznika oraz stałe rubryki, w tym “Łyk statystyki” i kalendarium 2019 roku. Nadal trzymamy się zasady, że wszystkie artykuły  zawarte w periodyku dotyczyć będą gminy Sarnaki. Tym razem – między innymi – czytelnicy poznają sylwetki kilku znanych postaci mających wpływ na historię, rozwój gospodarczy i kulturę Sarnak.

Pracą zespołu redakcyjnego kieruje niezmordowany naczelny Rafał Dydycz. Monitoruje też pracę nad artykułami. Współpracę przy tworzeniu 3 numeru Rocznika zadeklarowali  – znani już czytelnikom – Rafał Dmowski, Marek Jerzman, Sławomir Kordaczuk, Tomasz Nasiłowski, Łukasz A. Wawryniuk oraz Tomasz Dobrowolski i Dariusz Kazun. Wśród autorów nie zabraknie członków komitetu redakcyjnego. Planowane jest też umieszczenie w Roczniku opracowania Janusza W. Nowosielskiego: Historia miasta Sarnaki, przygotowywane do druku za zgodą wdowy po pułkowniku.

Trzeci numer Rocznika ukaże się w marcu 2020 roku, a w przedostatnią niedzielę marca odbędzie się konferencja naukowa promująca jego wydanie. Pomoc w organizacji konferencji, w tym finansową, zadeklarowało Nadleśnictwo Sarnaki.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.