RSS Feed

Spotkanie organizacyjne bibliotekarzy Powiatu Łosickiego

18 grudnia 2016 by admin

W sarnackiej bibliotece – z racji pełnienia przez nią funkcji biblioteki powiatowej – odbyło się 15 grudnia pierwsze spotkanie z bibliotekarzami reprezentującymi placówki z Powiatu Łosickiego.
W spotkaniu uczestniczyły też Wanda Frączek  – Członek Zarządu Powiatu Łosickiego oraz Magdalena Romaniuk zajmująca się promocją powiatu.  Zarząd Powiatu Łosickiego dofinansowuje GBP w Sarnakach w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego.
Z kolei Wójt Gminy Andrzej Lipka był obecny jako włodarz gminy Sarnaki, a zarazem strona Porozumienia (w sprawie powierzenia  Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego) zawartego z Zarządem Powiatu.
Nie mogło zabraknąć pań z Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek (Biblioteka Główna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego) sprawujących nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych województwa mazowieckiego. Kierownik Działu  st. kustosz Barbara Stępniewska – jako ekspert w temacie – nakreśliła obecnym, jak powinna wyglądać praca biblioteki powiatowej i współpraca pomiędzy placówkami w powiecie. Miłym akcentem była informacja, że GBP w Sarnakach zajęła w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek 46 miejsce. Panie z biblioteki wojewódzkiej zaoferowały swoją pomoc w realizacji zadań biblioteki powiatowej, co będzie niezbędne w jej dalszej działalności. 
Zebrani poznali instruktorkę, która w założeniu ma sprawować nadzór i pomoc merytoryczną dla bibliotek publicznych Powiatu Łosickiego Annę Klimaszewską.
Przedstawiciele bibliotek opowiedzieli  o sukcesach i bolączkach swoich placówek. Dyskutowano, jak można poprawić “kondycję” niektórych bibliotek. Zasadniczym wnioskiem dyskusji było stwierdzenie, że w najgorszej sytuacji są placówki połączone z ośrodkami kultury, gdzie ich działalność traktowana jest drugorzędnie. Opracowano wstępny plan współpracy na najbliższe miesiące.

W najbliższym czasie na stronie naszej biblioteki pojawi się podstrona prezentująca wszystkie biblioteki publiczne z powiatu oraz pracujących w nich bibliotekarki i bibliotekarzy. 

   


 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.