RSS Feed

Spotkanie redakcyjne

22 lipca 2018 by admin

19 lipca w bibliotece spotkali się redaktorzy Rocznika Ziemi Sarnackiej. Ustalono ostateczny wygląd okładki oraz skład pierwszego numeru czasopisma. W najbliższym czasie wystąpimy – biblioteka jako wydawca –  o nadanie Rocznikowi numeru ISSN. 
Periodyk – do tego dążymy – ukaże się jesienią i będzie swoistym uzupełnieniem Konferencji “Nasza Niepodległa”, która odbędzie się 6 października w sarnackiej szkole. Uczestnicy konferencji będą mogli nabyć Rocznik zawierający pełną treść referatów o tematyce historycznej, których skróconą wersję przedstawią prelegenci oraz dodatkowe – w przyszłości stałe – działy dotyczące historii i aktualności z gminy Sarnaki. W przygotowaniu jest kilkadziesiąt  stron tekstu do pierwszego numeru. Zdjęcia umieszczone w wydawnictwie – ze względów finansowych – będą czarno-białe, poza wkładką zawierającą zdjęcia z opisami.

Rocznik będzie można zakupić w bibliotece, jeżeli wszystkie egzemplarze nie zostaną rozdysponowane podczas konferencji. Na pewno kilka egzemplarzy pozostanie w bibliotece i będzie dostępnych dla jej czytelników.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.