RSS Feed

Spotkanie redakcyjne

8 lutego 2023 by admin

Dzisiaj w bibliotece odbyło się posiedzenie komitetu redakcyjnego Rocznika Ziemi Sarnackiej. Było to drugie w tym roku spotkanie. Na pierwsze zaprosiliśmy panią Mirosławę Seremak, która zaoferowała nam wykonanie (nieodpłatnie) składu czasopisma.

Na dzisiejszym spotkaniu omówiliśmy roboczy spis treści. Rocznik zawierać ma 14 artykułów. Dwa, a właściwie trzy są już przekazane komitetowi redakcyjnemu. Jeden to opowieść o obrońcy mostu w Serpelicach (!). Dr Marcin Urynowicz przetłumaczył nam, z kolei, następne rozdziały z Księgi Pamięci Sarnak powstałej w środowisku żydowskich emigrantów. W Roczniku ukażą się też stałe rubryki dotyczące poprzedniego 2022 roku.

Zakładamy, że szósty numer Rocznika Ziemi Sarnackiej ukaże się w maju. Chcemy w tym miesiącu zorganizować też kolejną konferencję naukową promującą nasz periodyk.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.