RSS Feed

Spotkanie redaktorów “Rocznika Ziemi Sarnackiej”

2 stycznia 2019 by admin

27 grudnia w bibliotece w celu omówienia treści kolejnego numeru “Rocznika Ziemi Sarnackiej” spotkało się grono redaktorów tegoż wydawnictwa.

Planujemy wydać drugi numer w marcu 2019 roku. Jego dopełnieniem ma być konferencja naukowa, w trakcie której zaprezentowane zostaną niektóre z opublikowanych w Roczniku referatów.

Tym razem nie będzie tzw. tematu wiodącego, jak w przypadku pierwszego numeru, w którym tematyka opracowań była ściśle związana ze stuleciem odzyskania niepodległości. Referaty nawiązywać będą do historii naszej gminy, co jest oczywiście podstawą sensu wydawania Rocznika, ale ich tematyka będzie bardziej różnorodna.

Nie zabraknie też stałych elementów wydawnictwa czyli: zestawień statystycznych; kroniki najważniejszych i tych mniej ważnych wydarzeń, które miały miejsce w poprzednim tj. 2018 roku; prezentacji w ramach cyklu „Historia w fotografii zaklęta”.

W Roczniku znajdą się m.in. następujące opracowania:

  • sylwetka Jana Krzewskiego – proboszcza parafii Sarnaki w latach 1901-1918 (temat opracowuje Agata Wasilewska),
  • pochodzenie nazw miejscowości „nadbużnych” (Łukasz A. Wawryniuk),
  • 200 lat sarnackiego kościoła (Irena Paździor),
  • historia mieszkańców Borsuk wysiedlonych na Ukrainę (Rafał Dydycz),
  • dzieje rodu Zaborowskich (Paweł Ostaszewski),
  • sylwetka Elżbiety Kisiel z domu Zaborowskiej (Bożena Szymaniuk).

Wydawcą Rocznika będzie nasza biblioteka.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.