RSS Feed

Spotkanie redaktorów Rocznika Ziemi Sarnackiej

9 października 2021 by admin

W bibliotece zebrała się dziś część komitetu redakcyjnego naszego Rocznika. Omówiliśmy sprawy finansowe oraz odnieśliśmy się do uwag nabywców periodyku. Z przyjemnością informuję, że czytelnicy uważają artykuły w Roczniku za ciekawe, rzetelnie opracowane.  Jedyne sugestie, co do zawartości, to brak biogramów znanych w środowisku lokalnym postaci, takich jak np. wieloletni naczelnik i wójt Jan Warowny czy doktor Stanisław Podwójcic. O tym drugim kilka zdań zawarto w opracowaniu: “Historia i współczesność gminy Sarnaki” (str. 77).  Brak materiałów źródłowych jest podstawowym powodem nie ukazania się do tej pory opracowań o historycznych już dla nas nazwiskach. Kolejne sugestie mile widziane 🙂 Postaramy się je uwzględniać przy tworzeniu kolejnych numerów.

Proszę zauważyć, że Rocznik staje się coraz obszerniejszy – zawiera więcej materiałów, co generuje większe koszty (skład, umowy – zlecenia dla autorów artykułów) – więc jego cena wzrasta. Uwagi, że jest coraz droższy pozostaną bez echa.

Plany co do zawartości kolejnego 5 tomu Rocznika przedstawiają się następująco:

  • Tomasz Dobrowolski opisze kolejnych właścicieli Sarnak – ród Ossolińskich,
  • Rafał Dmowski uzupełni (3 część) historię mostu we Fronołowie,
  • Sławomir Kordaczuk przedstawi drugą część opracowania o V2,
  • Marcin Urynowicz przetłumaczy kolejny rozdział z Żydowskiej Księgi Pamięci Sarnak,
  • Sławomir Hordejuk przedstawi sylwetkę Seweryna Szczerbickiego – nauczyciela, działacza, konspiratora w czasie II wojny światowej,
  • Andrzej Wybranowski opisze florę nadleśnictwa Sarnaki,
  • Bożena Szymańska zreferuje historię turniejów szachowych, których pomysłodawcą i głównym organizatorem był jej mąż Wojciech Szymański.


Nie zabraknie stałych rubryk: statystyk, kalendarium 2021 roku, artykułów o lokalnych twórcach i artystach.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.