RSS Feed

Spotkanie redaktorów “Rocznika Ziemi Sarnackiej”

3 listopada 2018 by admin

Dzisiaj w naszej bibliotece miało miejsce spotkanie grona redaktorów “Rocznika Ziemi Sarnackiej”.  Na spotkaniu  omówiliśmy pierwszy numer czasopisma i konferencję naukową Nasza Niepodległa, która odbyła się 6 października.  Zainicjowaliśmy też przygotowania do numeru następnego. Uznaliśmy, że w kolejnych numerach zawarte będą bardziej różnorodne i “lżejsze” tematy, które zainteresują szersze grono odbiorców. Jednak nie chcemy, aby czasopismo było stricte popularne, bo informacje “kto, z kim, i tak dalej” można uzyskać w innych mediach. Planujemy też zorganizować konferencję promującą Rocznik, mimo niesatysfakcjonującej nas frekwencji podczas konferencji październikowej. Drugi numer ukaże się pod koniec marca 2019 roku.  W tym terminie (na pewno w niedzielę) zorganizowana zostanie konferencja.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.