RSS Feed

Spotkanie w sprawie konferencji

24 stycznia 2020 by admin

Kilku redaktorów “Rocznika Ziemi Sarnackiej” i dyrektor sarnackiej szkoły Barbara Michoń zebrali się wczoraj, aby omówić przygotowania do konferencji naukowej promującej wydanie trzeciego tomu Rocznika. Konferencja odbędzie się 22 marca (niedziela), rozpocznie się o godzinie 13.00. Tradycyjnie zostanie nazwana –  Naczelny tj. Rafał Dydycz uznał, iż trzecia konferencja,  z racji tematyki większości planowanych wystąpień, będzie “Naszą Najbliższą”.

O szczegółach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Gotowy jest już artykuł o Władysławie Łukasiuku ps. „Młot” – postaci znanej na naszym terenie i budzącej duże kontrowersje. Nad kolejnymi artykułami pracują znawcy lokalnej historii ponaglani przez naszego Naczelnego Rafała Dydycza.

Dyrektor Barbara Michoń zgłosiła akces do komitetu redakcyjnego, co reszta redaktorów przyjęła z aprobatą 🙂 Redaktorzy – przypominam – pracują jako wolontariusze.  Jedynie prelegenci występujący na konferencji otrzymują niewielkie uposażenie. Zadaniem redaktorów jest m.in. opracowanie składu periodyku, szaty graficznej, skompletowanie informacji do Trzech łyków statystyki, kalendarium gminnego za rok poprzedzający wydanie Rocznika i innych  jego “składowych”. Redaktorzy są też autorami części artykułów.

Podziękowania należą się także autorom zamieszczonych w naszym wydawnictwie artykułów, którzy nie uczestniczą – jako prelegenci – w konferencji i w związku z tym pracują dla nas wszystkich za darmo.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.