RSS Feed

Szczegóły konferencji Nasza Najbliższa

28 maja 2022 by admin

Już po raz piąty ukaże się Rocznik Ziemi Sarnackiej – periodyk mający na celu zebranie i przybliżenie informacji o nadbużańskich (i nie tylko) terenach gminy Sarnaki, a także o jej bliższych i dalszych okolicach.

Aby przybliżyć informacje o naszej małej ojczyźnie, ludziach, jacy się tu przewinęli i ważnych wydarzeniach, zapraszamy wszystkich na konferencję „Nasza Najbliższa”, podczas której będzie można wysłuchać jedenastu referatów. Ponieważ przez ostatnie dwa lata nie mogliśmy organizować spotkań, dlatego też w referatach zobaczymy przekrój najciekawszych artykułów jakie drukowane zostały na łamach Rocznika Ziemi Sarnackiej w tomach III – V.  

Wstęp wolny.

 • Jako pierwsza wystąpi prof. Joanna Kalaga – archeolog, badaczka dziejów osadnictwa wczesnosłowiańskiego na obszarze dorzecza Bugu, Krzny, Liwca, wieloletnia pracownica Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawi nam, jak wyglądało osadnictwo słowiańskie na terenie naszej gminy na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia naszej ery.  
 • Następnie sarnacki rodak, pracownik generalnej dyrekcji Lasów Państwowych – Rafał Zubkowicz w referacie „Bożnice, mykwa i kirkut. Obiekty gminy wyznaniowej żydowskiej w Sarnakach” opowie o najważniejszych obiektach sarnackiej społeczności żydowskiej, o ich powstaniu, funkcjonowaniu i zniszczeniu.
 • Kolejnym prelegentem będzie dr. Marcin Urynowicz – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, który opowie o największym zbiorze wspomnień z przedwojennych Sarnak – czyli „Księdze Pamięci Sarnak” – w której zawarte są opowieści z czasów dwudziestolecia międzywojennego sarnackich Żydów ocalałych z Holokaustu.
 • O stu czterdziestu latach historii sarnackiego chóru parafialnego opowie Agata Wasilewska, pochodząca z Bindugi sarnacka parafianka, od ponad 30 lat członkini tegoż chóru, emerytowana nauczycielka i dyrektor szkoły w Sarnakach, z pasji historyk – regionalista.
 • Kolejnym wystąpieniem będzie opowieść Wioletty Dziwińskiej –  studentki Wojskowej Akademii Technicznej, od najmłodszych lat chłonącej historię z opowieści prababci. Przedstawi nam dzieje rektoratu w Litewnikach
 • Bogactwem naszych okolic jest nieskażona przyroda, która, aby przetrwać dla następnych pokoleń, potrzebuje pomocy. O formach ochrony środowiska na terenie naszej gminy opowie Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki Andrzej Wybranowski, po którego wystąpieniu będzie miała miejsce półgodzinna przerwa, w czasie której będzie można posilić się.
 • Drugą część konferencji rozpocznie Dyrektor Muzeum Okręgowego w Siedlcach, pochodzący z Hołowczyc – Sławomir Kordaczuk, który kilkadziesiąt lat swego życia poświęcił na poszukiwanie pozostałości po niemieckich próbach z bronią rakietową na Podlasiu, efekty swej pracy przedstawi w referacie na temat Akcji V-2 w rejonie Sarnak w 1944 roku.
 • Do tegoż wydarzenia nawiązywał będzie dr Rafał Dmowski z siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, przedstawiając postać działacza wywiadu AK Mariana Kordzika – człowieka, który wpłynął na losy świata.
 • W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami exodusu ludności ukraińskiej, która zmuszona barbarzyńskim atakiem Rosji opuszcza swe rodzinne strony aby ratować życie. O innych przymusowych wysiedleniach ludności ukraińskiej, jakie miały miejsce siedemdziesiąt pięć lat temu przypomni nauczyciel szkoły w Sarnakach, Serpeluk dr Rafał Dydycz w referacie Akcja Wisła na terenie gminy Sarnaki.
 • Kolejnym prelegentem będzie Joanna Lutkiewicz, pracująca na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilengo w Sarnakach. Opowie ona o  Urzędach Stanu Cywilnego na obszarze obecnej gminy Sarnaki od roku 1946 do dnia dzisiejszego. O ich rozmieszczeniu, zasięgu, działalności oraz wybitnych pracownikach.
 • Swoistym podsumowaniem spotkania z Naszą Najbliższą będzie wystąpienie, w którym pochodzący z Mierzwic językoznawca, Łukasz A. Wawryniuk przybliży nam pochodzenie nazw miejscowości gminy Sarnaki. W swej prelekcji opowie o historii i znaczeniu nazw miejscowości od Borsuk po Rzewuszki.

Spotkanie zakończy dyskusja, podczas której głos będą mogli zabrać wszyscy obecni na konferencji.

Osoby słuchające wystąpień będą mogły podziwiać ukazujące różnorodność flory i fauny wystawy przygotowane przez Nadleśnictwo Sarnaki, wystawę prac Joanny Daniluk – lokalnej artystki, której sylwetka przybliżona zostanie w V numerze rocznika, a także wystawę zdjęć z kolekcji pułkownika Janusza W. Nowosielskiego. Swe siły będzie można wzmocnić, spożywając pyszności przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Hołowczyc Kolonii i Serpelic, przy wsparciu sklepu Delikatesy Centrum (produkty), popijając wyrobami Gospodarstwa Sadowniczego Samo Jabłko z Klimczyc Kolonii.

Oprócz wymienionych organizację konferencji i wydanie Rocznika Ziemi Sarnackiej wspierają:

Gmina Sarnaki 

Nadleśnictwo Sarnaki

Tartak Sarnaki

KorPol Sarnaki

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.