RSS Feed

Posts Tagged ‘wspólpraca ze szkołą’

  1. Wizyty w bibliotece

    14 stycznia, 2015 by admin

    W ramach Porozumienia o współpracy partnerskiej przy realizacji Zadania pod nazwą: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2 bibliotekę gminną regularnie odwiedzają uczniowie pod opieką Joanny Daniluk – pracującej w bibliotece szkolnej. Dzięki tym wizytom biblioteka zyskała grono wiernych czytelników.