RSS Feed

Uwaga! Uwaga!

15 października 2020 by admin

W związku ze wzmożonym – na terenie powiatu łosickiego – niebezpieczeństwem zakażenia COVID-19 ograniczamy wolny dostęp do księgozbioru w bibliotece w Sarnakach i jej filii w Serpelicach.

Będziemy dbać o to,  by pomiędzy regałami znajdowało się tylu czytelników jednocześnie, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. Dlatego też możemy prosić odwiedzających o poczekanie, aż inny czytelnik opuści wypożyczalnię. 

Realizowane będą usługi reprograficzne – skanowanie, drukowanie, kserowanie oraz e-usługi. W czytelni internetowej (LCK) można będzie korzystać z jednego komputera i drukarki, ale tylko w konkretnych celach, np. drukowanie, skanowanie dokumentów.

Oczekujemy od Państwa przestrzegania podstawowych środków prewencyjnych zapobiegających zakażeniu COVID-19, czyli przebywania w bibliotece w maseczce i dezynfekowania rąk oraz wyrozumiałości dla bibliotekarek, gdy ograniczają dostęp do księgozbioru.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.