RSS Feed

Zapraszamy po nowości

5 listopada 2021 by admin

Na półkach z nowościami znalazły się już wszystkie książki zakupione ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Nasza biblioteka otrzymała dotację w wysokości 4308 zł.

#narodowyprogramrozwojuczytelnictwa
#bibliotekanarodowa
#ministerkulturyidziedzictwanarodowego

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.