RSS Feed

Zaproszenie na walne zebranie TMZS

14 czerwca 2017 by admin

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej zaprasza na zebranie walne sprawozdawcze, które odbędzie się 18 czerwca 2017 r. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.30) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach.

 Porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych i otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu TMZS za rok 2016.
  6. Plan pracy na rok 2017.
  7. Dyskusja, sprawy różne.

 

Przypominamy o bieżących składkach członkowskich.

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.