RSS Feed

Zebranie komitetu redakcyjnego “Rocznika Ziemi Sarnackiej”

30 czerwca 2018 by admin

W czwartek 28 czerwca w bibliotece spotkał się nieco okrojony skład komitetu redakcyjnego Rocznika Ziemi Sarnackiej. Redaktorzy Rocznika to ludzie pasjonujący się historią gminy Sarnaki oraz osoby, które orientują się dobrze, co dzieje się aktualnie w najbliższej okolicy.

Redaktorem naczelnym jest nauczyciel historii w sarnackiej szkole, działacz społeczny, opiekun Młodzieżowej Rady Gminy – Rafał Dydycz.

Pozostali redaktorzy to:

  1. Jolanta Chromiec – wicedyrektor sarnackiej szkoły, zapalony fotograf,
  2. Irena Paździor – nauczycielka, rękodzielniczka,
  3. Bożena Szymańska  – nauczycielka historii,
  4. Agata Wasilewska – pasjonatka lokalnej historii, autorka wielu opracowań i artykułów prasowych, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej,
  5. Violetta Zawadka – dyrektor biblioteki, “nadworny fotograf” gminy Sarnaki, autorka wielu relacji z wydarzeń gminnych,
  6. Rafał Zubkowicz – osoba najbardziej znana w gronie redaktorów, mimo, że obecnie nie mieszka w Sarnakach, encyklopedia wiedzy historycznej, autor wielu opracowań historycznych i przewodników po najbliższej okolicy.

 

Agata Wasilewska i Rafał Zubkowicz są autorami monografii: “Historia i współczesność gminy Sarnaki”, co dobrze rokuje Rocznikowi.

Wójt Andrzej Lipka –  plastyk z wykształcenia – obiecał wcześniej popracować nad koncepcją okładki i przyniósł na zebranie swój projekt. Okładka zyskała akcept redaktorów, po lekkich poprawkach będzie tą obowiązującą. Na zebraniu ustalono zawartość pierwszego numeru. Okazało się, że może to być kilkadziesiąt stron materiałów, z czego większość to referaty przygotowywane na Konferencję “Nasza Niepodległa”. 

Konferencja odbędzie się 6 października w Sarnakach, a biblioteka będzie jej współorganizatorem. Po następnym spotkaniu redakcyjnym możemy już wnioskować o nadanie numeru ISSN naszej publikacji. Przypomnę, że biblioteka w Sarnakach będzie oficjalnym wydawcą rocznika, ale bez szacownego grona redaktorów – nawiasem mówiąc pracujących bez jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej –   nic byśmy nie zdziałali.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.