RSS Feed

Zebranie redakcyjne

17 lutego 2024 by admin

W bibliotece odbyło się dziś posiedzenie komitetu redakcyjnego Rocznika Ziemi Sarnackiej. Prace nad utworzeniem 7 numeru naszego periodyku można uznać za bardzo zaawansowane. Tematem wiodącym Rocznika będzie Akcja V2, której 80 rocznicę obchodzimy w tym roku.

Przesłane do redakcji lub prawie gotowe są artykuły: Broń V 2 na obszarze gminy SarnakSławomira Kordaczuka  i  Akcja Most III Andrzeja Olejko. Liczymy na artykuł Bracia Kordzik  – konspiratorzy AK na terenie Sarnak i okolic Rafała Dmowskiego – również tematycznie związany z Akcją V2.

Marcin Urynowicz przetłumaczył nam kolejny rozdział z Księgi pamięci Żydów sarnackich. Agata Wasilewska nakreśli sylwetki Doktora Podwójcica oraz Petroneli Grabczyk – nauczycielki Polaków i Żydów. Michał Konopski przedstawi, jak kształtowała się Tożsamość terytorialna mieszkańców Ziemi Sarnackiej. Rafał Zubkowicz opowie o przesiedlenia mierzwickich chłopów na teren guberni wileńskiej. Dorota Rembiszewska  przybliży sylwetkę prof. Jana Tokarskiego –  językoznawcy, badacza gwary Serpelic.

Poznamy dalszy ciąg wspomnień Grzegorza Daniluka – O Mierzwicach 70 lat temu. Czytelników powinna zainteresować historia Związku sarnackich Żydów w Buenos Aires.

Nie zabraknie stałych rubryk: Trzy łyki statystyki oraz kalendarium wydarzeń 2023 w gminie Sarnaki.

Na 19 maja (niedziela) planujemy zorganizowanie konferencji naukowej „Nasza Bohaterska”. Konferencje organizowane wspólnie przez bibliotekę i sarnacką szkołę promują wydanie każdego kolejnego tomu Rocznika. Prelegenci, którzy potwierdzili już udział w konferencji to Michał Konopski, Sławomir Kordaczuk, Andrzej Olejko, Marcin Urynowicz, Agata Wasilewska i Rafał Zubkowicz.

Prosimy, aby zarezerwowali sobie Państwo ten termin, aby w stałym miejscu konferencji (stołówka i hall Szkoły Podstawowej w Sarnakach) poznać kolejne rozdziały naszej historii, wziąć udział w dyskusjach, obejrzeć przygotowane wystawy, skosztować lokalnych smakołyków i koniecznie nabyć 7 tom Rocznika Ziemi Sarnackiej.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.