RSS Feed

Zebranie redaktorów Rocznika Ziemi Sarnackiej

10 września 2022 by admin

Po długiej przerwie zebrało się dziś w bibliotece, w nieco okrojonym składzie, grono redaktorów Rocznika Ziemi Sarnackiej.

Omawialiśmy różne kwestie związane z Rocznikiem nr 5 – co zrobiliśmy doskonale, a jakie uwagi przy pracach nad kolejnym numerem należałoby uwzględnić, aby czytelnicy byli usatysfakcjonowani, a cel wydawania Rocznika  (czyli utrwalenie i propagowanie lokalnej historii) osiągnięty.

Omówiliśmy też nasze plany związane z zawartością 6 tomu Rocznika.

Redaktor Agata Wasilewska rozpoczęła już pracę nad artykułem o doktorze Stanisławie Podwójcicu – jednej z najbardziej znanych i cenionych postaci w najnowszej historii Sarnak. O biogram doktora Podwójcica niejednokrotnie upominali się czytelnicy Rocznika.

Kolejna redaktor Bożena Szymańska obiecała przygotować historię międzynarodowych turniejów szachowych, które odbywały się w gminie Sarnaki. Jest osobą doskonale zorientowaną w tym temacie, bo „sprawcą” sukcesów lokalnych szachistów i głównym organizatorem turniejów jest jej mąż Wojciech Szymański.

Gotowy jest już artykuł o dr Marianie Kordziku. Jego „przedpremierowej” prezentacji dokonał dr Rafał Dmowski podczas konferencji „Nasza Najbliższa”.

O innych artykułach oraz tematach i bohaterach stałych rubryk (statystyki, nasi twórcy) poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.  Zamierzamy również zorganizować czwartą z kolei konferencję naukową, w trakcie której – podobnie jak podczas dwu pierwszych – prelekcje wygłoszą autorzy artykułów do bieżącego numeru Rocznika.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.