RSS Feed

Gaducha – plakat

24 lipca 2023 by admin

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura-Interwencje. Edycja 2023.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.