RSS Feed

Kilka słów o konferencji Nasza Najbliższa

18 czerwca 2022 by admin

Dzięki uprzejmości pani Beaty Malczuk (“Słowo Podlasia”) do dyspozycji naszych czytelników udostępniamy link do nagrania z konferencji Nasza Najbliższa.

Z panią redaktor rozmawiają: Rafał Dydycz – redaktor naczelny Rocznika Ziemi Sarnackiej, główny “sprawca” konferencji; Rafał Zubkowicz – badacz lokalnej historii, autor wielu opracowań na ten temat, w tym artykułów do Rocznika; Marek Jerzmanhistoryk, dziennikarz i nauczyciel z Łosic, laureat nagrody literackiej i dziennikarskiej im. Witolda Hulewicza oraz pisząca te słowa (Violetta Zawadka).


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.