RSS Feed

Likwidacja filii w Starych Mierzwicach

18 sierpnia 2015 by admin

Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sarnaki w dniu 18 sierpnia podjęto uchwałę (X/53/2015) o likwidacji filii bibliotecznej w Starych Mierzwicach. Za likwidacją filii głosowało 9 radnych, 5 osób wstrzymało się od głosu. Filia przestanie działać we wrześniu. Księgozbiór przejmie biblioteka w Sarnakach. Niestety większość książek zostanie spisana na ubytki i przeznaczona na makulaturę ze względu na ich nieprzydatność w bibliotece gminnej. W związku z likwidacją filii zmianom ulegnie treść statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Usunięte zostaną zapisy dotyczące filii na stronie internetowej  biblioteki.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.