RSS Feed

Posts Tagged ‘filia biblioteczna’

  1. Likwidacja filii w Starych Mierzwicach

    18 sierpnia, 2015 by admin

    Na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sarnaki w dniu 18 sierpnia podjęto uchwałę (X/53/2015) o likwidacji filii bibliotecznej w Starych Mierzwicach. Za likwidacją filii głosowało 9 radnych, 5 osób wstrzymało się od głosu. Filia przestanie działać we wrześniu. Księgozbiór przejmie biblioteka w Sarnakach. Niestety większość książek zostanie spisana na ubytki i przeznaczona na makulaturę ze względu na ich nieprzydatność w bibliotece gminnej. W związku z likwidacją filii zmianom ulegnie treść statutu Gminnej Biblioteki Publicznej. Usunięte zostaną zapisy dotyczące filii na stronie internetowej  biblioteki.