RSS Feed

“Nasza Różnorodna” Cz. 10

21 marca 2019 by admin

Czasy wojny i bezpośrednio po niej to okres wielu transferów ludności. O ludności ukraińskiej, zamieszkującej kiedyś wschodnie krańce gminy, przypominają nam dziś tylko nieliczne przydrożne krzyże z wyżłobionymi cyrylicą napisami. Wyjazdy tych ludzi na obszary ZSRR przybliży 31 marca 2019 r., podczas Konferencji “Nasza Różnorodna” Rafał Dydycz, nauczyciel historii w SP w Sarnakach, pochodzący z Serpelic.

Zapraszamy!

Zdj. krzyż przydrożny w Borsukach. foto. A. Dudko


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.