RSS Feed

Rocznik Ziemi Sarnackiej. Tom 2

25 marca 2019 by admin

Z drukarni przyszła dziś przesyłka z próbnym egzemplarzem drugiego numeru “Rocznika Ziemi Sarnackiej”. Edycja 2019 jest o 50 stron obszerniejsza od poprzedniej. Liczymy, że spotka się z równie przychylnym przyjęciem, jak numer pierwszy.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.