RSS Feed

Podsumowanie konferencji “Nasza Różnorodna”

3 kwietnia 2019 by admin

W sarnackiej szkole 31 marca odbyła się konferencja naukowa „Nasza Różnorodna”. Konferencję zorganizowano w ramach promocji drugiego numeru „Rocznika Ziemi Sarnackiej”, periodyku wydawanego przez bibliotekę w Sarnakach. Zarówno wydanie Rocznika, jak i konferencja to efekt zaangażowania zespołu redakcyjnego pod kierunkiem redaktora naczelnego Rafała Dydycza, doskonałej współpracy biblioteki i Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach oraz wsparcia – nie tylko finansowego – Nadleśnictwa, Wójta Gminy i Rady Gminy w Sarnakach.

Uzupełnieniem konferencji była wystawa militariów ze zbiorów Wojciecha Bronisza oraz Wojciecha Łopuskiego należących do Klubu Strzelectwa Sportowego Bazuka w Łomży. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kolekcję docenił m.in. jeden z prelegentów – wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk.

Marek Charkiewicz przygotował z kolei stoisko promujące Nadleśnictwo. Ekologiczne gadżety z tej wystawki obecni mogli “sobie wziąć”.

Konferencję rozpoczęły Barbara Michoń i Violetta Zawadka – dyrektorki szkoły i biblioteki. Powitały zebranych, w tym gościa honorowego ks. Biskupa Antoniego Dydycza oraz Wójta Gminy Sarnaki Grzegorza Arasymowicza i Nadleśniczego Andrzeja Wybranowskiego.

Część artystyczną zaprezentowały uczennice przygotowane przez Dorotę Szpurę – nauczycielkę z sarnackiej szkoły. Dziewczęta recytowały wiersze lokalnych poetów: Franciszka Krasuskiego, Stanisława Jaszczuka oraz Kazimiery Wiśniewskiej.

Następnie głos zabrał biskup Antoni Pacyfik Dydycz.  Zadziwiając swoją wiedzą i pamięcią (mimo słusznego wieku) opowiedział o historii ziem wchodzących w skład obecnej diecezji drohiczyńskiej.

Wystąpienia prelegentów zajęły czas do końca konferencji.

  • Rafał Zubkowicz  opowiedział o kościele i dworze biskupim w Litewnikach. 
  • Irena Paździor przybliżyła zebranym historię kościoła w Sarnakach.
  • Agata Wasilewska  przedstawiła  sylwetkę ks.. Jana Krzewskiego w setną rocznicę jego śmierci.
  • Sławomir Kordaczuk zaprezentował referat: “Moje Hołowczyce – odkrywanie historii w nazwach lokalnych”.
  • Rafał Dmowski  porównał „Fakty i mity o moście kolejowym we Fronołowie”.
  • Tomasz Nasiłowski przedstawił referat: “Bug Brücke, czyli… cztery mosty na Bugu”.
  • Marek Jerzman  opowiedział o postawach ludności polskiej wobec Holokaustu na przykładzie rodziny Bobryk.
  • Słuchacze,  od zamykającego konferencję Rafała Dydycza,  dowiedzieli się też o wysiedleniach ludności ukraińskiej z obszarów gminy Hołowczyce do Związku Radzieckiego.


W międzyczasie głos zabrał Wójt Gminy Grzegorz Arasymowicz, który podziękował współorganizatorom za przygotowanie „Naszej Różnorodnej”  doceniając pracę osób najbardziej zaangażowanych w powstanie Rocznika i jego promocję w formie konferencji.

Podczas przerw obecni mogli przedyskutować nabytą wiedzę przy konsumpcji domowych wypieków. Oblegane było stoisko z regionaliami, gdzie m.in. można było kupić świeżo wydany 2 tom „Rocznika Ziemi Sarnackiej”. Nawiasem mówiąc bibliotekarki sprzedały w tym dniu ponad 1/3 (!) nakładu.

Wyjątkowo dopisała publiczność, która wręcz wymogła na organizatorach obietnicę przygotowania następnej konferencji.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.