RSS Feed

Promocja “Katyniaków Ziemi Łosickiej”

26 kwietnia 2022 by admin

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Łosicki Dom Kultury, Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury oraz Autorzy: Tomasz Doborowolski, Dariusz Kazun, Agata Wasilewska zapraszają w piątek 29 kwietnia o godz. 17:00 do sali widowiskowej ŁDK na promocję książki „Katyniacy Ziemi Łosickiej”.

“Jest to nowa pozycja regionalna autorstwa Hieronima Bolesty, Tomasza Dobrowolskiego, Dariusza Kazuna i Agaty Wasilewskiej. Opracowanie jest próbą zebrania w jednym m miejscu materiałów dotyczących zbrodni katyńskiej w kontekście osób związanych z Ziemią Łosicką.

Książka została wydana przez Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury, Miasto i Gminę Łosice oraz Łosicki Dom Kultury, w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi na 2020 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.”

Od siebie dodamy, że wszyscy autorzy piszą dla naszego “Rocznika Ziemi Sarnackiej”, wykazując się dużą wiedzą historyczną i “lekkim piórem”, więc spotkanie (i książkę) jak najbardziej polecamy.

Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.