RSS Feed

Spotkanie redaktorów

10 sierpnia 2019 by admin

W bibliotece odbyło się pierwsze ze spotkań grona redakcyjnego “Rocznika Ziemi Sarnackiej” w celu przygotowania do wydania kolejnego numeru. 

Autorzy pracują już nad 10 artykułami, wśród których jest opracowanie o pani Kisiel – lokalnej “kobiecie legendzie”, historia mostu w Kózkach, druga część opracowania o pochodzeniu nazw miejscowości w gminie Sarnaki. W “Roczniku” nie zabraknie też stałych rubryk. Prawdopodobnie pojawi się nowa rubryka “Ludzie z pasją”, w której przedstawione zostaną sylwetki lokalnych twórców, kolekcjonerów, działaczy.

Chęć współpracy, zarówno w zakresie pomocy finansowej, jak i merytorycznej, zgłosiło Nadleśnictwo Sarnaki. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy wydać kolejny tom w marcu 2020 roku, a w ostatnią niedzielę marca zorganizować konferencję naukową, w trakcie której poruszone zostaną tematy zawarte w “Roczniku”.

Zainteresowanych lokalną historią, którzy jeszcze nie nabyli dwóch pierwszych tomów “Rocznika”, zachęcam do ich kupienia w naszej bibliotece. Dochód przeznaczymy na wydanie kolejnego numeru. Na zachętę spisy treści obu numerów.


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.