RSS Feed

Szkolenie WordPress w naszej bibliotece

13 czerwca 2019 by admin

13 czerwca w naszej bibliotece odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu łosickiego w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki w programie WORDPRESS.

Szkolenie, tak jak poprzednie z tego cyklu, prowadził Łukasz Wawryniuk – obecnie kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach.

Bibliotekarze mogli dowiedzieć się  jak właściwie rozmieszczać teksty i moduły na stronie internetowej, nauczyli się,  że każdy tekst powinien być tworzony wg zasady 5W (what?, who?, when?, where?, why? i how?). Praktykowali – pod okiem pana Łukasza – edytowanie tekstu za pomocą skrótów klawiszowych i wiele innych przydatnych przy redagowaniu stron umiejętności.

W trakcie szkolenia  omówiono najważniejsze błędy popełniane przez prowadzących strony internetowe i sposoby ich skorygowania.

Dziękujemy panu Łukaszowi za konstruktywne spotkanie i chęć bezinteresownej pomocy. Polecamy się na przyszłość 🙂

 


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.